triolab food

Sponge Sticks

Provtagningssvamp med skaft för svabbning av svåråtkomliga ytor

En provtagningssvamp möjliggör säker provtagning av stora och svåråtkomliga ytor. Dessa svampar är monterade på skaft och levereras i påsar. Vår produktportfölj innehåller förfuktade svampar där ett flertal buffertar finns tillgängliga, det finns även en torr provtagningssvamp. Svampen är gjord av biocidfri cellulosa för att undvika eventuell tillväxtpåverkan. Påsen har en etikett för märkning av provet och påsens återförslutningsfunktion gör att den kan levereras till lab för analys. Den trippellaminerade påsen kan användas direkt i en Bag Mixer.

Bruksanvisning
  1. Märk ditt prov på påsens etikett
  2. Riv av perforeringen och öppna påsen
  3. Plocka ut provtagningssvampen ur påsen utan att vidröra påsens insida
  4. Tag ditt prov genom att svabba en bestämd yta (t.ex. 30×30 cm) med svampens båda sidor, vertikalt och horisontellt. På skaftet finns en stoppmarkering, var noga med att inte vidröra under denna markering
  5. Placera svampen i påsen och var noga med att inte stoppa ner skaftet längre än till stoppmarkeringen
  6. Avlägsna svampen från skaftet genom att hålla i svampen från utsidan av påsen, och vicka på skaftet
  7. Använd återförslutningsfunktionen för att stänga påsen
  8. Skicka till lab för analys

Vanliga frågor

Vilka fördelar finns med provtagningssvamp?

En provtagningssvamp är optimal vid provtagning av stora ytor och tack vare provtagningssvampens skaft är det enkelt att ta prover från svåråtkomliga ytor. Skaftet minskar risken för kontaminering tack vare den stoppmarkering som tydligt visar var du ska hålla. Svampen med skaft levereras i en påse och även påsen bidrar till en minskad risk för kontaminering i och med att den enkelt kan öppnas utan att vidröra påsens insida. Påsen har en förslutningsförmåga vilket gör att ditt prov kan transporteras till lab på ett säkert sätt. Påsen kan sedan användas direkt i en Bag Mixer vilket också är fördelaktigt i och med att det minskar provhanteringen.

Vilka buffertlösningar finns tillgängliga?

Provtagningssvamparna finns tillgängliga i ett flertal varianter, både torra och förfuktade i buffertlösning. De buffertlösningar som finns tillgängliga är neutraliserande buffert, Dey-Engley neutraliserande buljong, Letheen-buljong och buffrat peptonvatten.

Hör gärna av dig till oss för att se vilken variant som passar just dig och din verksamhet.

Relaterade produkter

Kontakter

Hanna Tidblom
Produktspecialist
Tea Stenlöv
Produktspecialist