triolab food

Provtagningssvamp för säker provtagning

En provtagningssvamp möjliggör effektiv provtagning av stora ytor. Dessa svampar levereras i påsar och finns tillgängliga med eller utan handskar. Vår produktportfölj innehåller förfuktade svampar där ett flertal buffertar finns tillgängliga, det finns även en torr provtagningssvamp. Svampen är gjord av biocidfri cellulosa för att undvika eventuell tillväxtpåverkan. Påsen har en etikett för märkning av provet och påsens återförslutningsfunktion gör att den kan levereras till lab för analys. Den trippellaminerade påsen kan användas direkt i en Bag Mixer.

Bruksanvisning
  1. Märk ditt prov på påsens etikett
  2. Riv av perforeringen och öppna påsen
  3. Förflytta svampen till påsens öppning utan att vidröra svampen eller påsens insida
  4. Ta på dig en steril handske och plocka ut svampen ur påsen. Var noga med att inte vidröra något annat än just svampen med din handske
  5. Tag ditt prov genom att svabba en bestämd yta (t.ex. 30×30 cm) med svampens båda sidor, vertikalt och horisontellt
  6. Placera svampen i påsen utan att låta svampen vidröra påsens utsida
  7. Använd återförslutningsfunktionen för att stänga påsen
  8. Skicka till lab för analys

Vanliga frågor

Vilka fördelar finns med provtagningssvamp?

En provtagningssvamp är optimal vid provtagning av stora ytor. Med denna provtagningssvamp kan du få en större provupptagning, dels i och med svampens storlek (7,5×3,5 cm), men även genom det mekaniska arbete som kan utföras när du svabbar. Svampen levereras i en påse, med eller utan buffert och med eller utan handskar. Påsen har en förslutningsförmåga vilket gör att ditt prov kan transporteras till lab på ett säkert sätt. Påsen kan sedan användas direkt i en Bag Mixer vilket är fördelaktigt i och med att det minskar provhanteringen.

Vilka buffertlösningar finns tillgängliga?

Provtagningssvamparna finns tillgängliga i ett flertal varianter, både torra och förfuktade i buffertlösning. De buffertlösningar som finns tillgängliga är neutraliserande buffert, Dey-Engley neutraliserande buljong, Letheen-buljong och buffrat peptonvatten.

Hör gärna av dig till oss för att se vilken variant som passar just dig och din verksamhet.