triolab food

Service & support

Vi har användarvänliga produkter av hög kvalitet och med tydliga instruktioner om användning och skötsel. Vi hjälper dig gärna om du har frågor.

Kalibrering och underhåll

Mätinstrument behöver ofta regelbunden kalibrering och underhåll. Många användare behöver dessutom verifiera att analysmetoden ger korrekta resultat till oberoende part eller inom egna kvalitetssystem. Vi erbjuder tjänster i form av kalibrering och service efter behov och önskemål.

MVP ICON instrument

Om du vill få ATP-mätaren kalibrerad eller lagad skriver du först ut följande följesedel:

Komplettera följesedeln ovan med uppgifter och bifoga dokumentet till instrumentet som du sedan skickar till oss enligt följande:

  • Skicka instrument som paket till oss:
    Triolab AB
    Bifrostgatan 30
    431 44 Mölndal

Efter att vi erhållit ditt instrument tar det normalt några få dagar innan vi skickar det åter med ett intyg. Kontakta oss om du behöver ett ersättningsinstrument under tiden. Pris för kalibreringskontrollen är 1 200 kronor, exklusive moms.