triolab food

Service & support

Vi har användarvänliga produkter av hög kvalitet och med tydliga instruktioner om användning och skötsel. Vi hjälper dig gärna om du har frågor.

Kalibrering och underhåll

Mätinstrument behöver ofta regelbunden kalibrering och underhåll. Många användare behöver dessutom verifiera att analysmetoden ger korrekta resultat till oberoende part eller inom egna kvalitetssystem. Vi erbjuder tjänster i form av kalibrering och service efter behov och önskemål.

MVP ICON instrument

Om du vill få din ATP-mätare kalibrerad eller lagad, ladda ner denna följesedel och fyll i samtliga fält.

Skicka ifylld följesedel till kalibrering@triolab.se
När vi mottagit din följesedel kommer du att få adress och instruktion om hur du ska packa och skicka ditt instrument till oss. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner noga.

  • Vi hämtar inte paket på Posten eller hos ombud; instrumentet måste nå oss på den adress du får i mail, med fullbetald frakt.
  • Vi ansvarar inte för instrument som kommit bort om ni skickat dem som brev utan spårningsmöjlighet.

Efter att vi erhållit ditt instrument tar det normalt några få dagar innan vi skickar det åter med ett intyg. Kontakta oss om du behöver ett ersättningsinstrument under tiden. Pris för kalibreringskontrollen är 2 000 SEK, exklusive moms.