triolab food

Triolab

Triolab AB grundades 1986 och är idag 55 medarbetare, jämnt fördelade på huvudkontoret i Göteborg och kontoret i Stockholm. Sedan 2016 tillhör vi AddLife-koncernen. Triolab har systerföretag i Norge, Danmark och Finland. Tillsammans utgör vi Triolab Group och är Nordens största distributör inom diagnostik och Life Science.

Grunden för vår positiva utveckling ligger i hög kompetens och personligt engagemang för både produkter och service. Vi arbetar aktivt med kvalitet och miljö och vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vår affärsidé

Triolab ska med hög kvalitet och kompetens vara ledande diagnostikasamarbetspartner.

Vår vision

Triolab ska alltid vara det naturliga valet för kunderna inom de segment vi verkar.