triolab food

Kvalitet

Triolab är certifierad enligt ISO 9001:2015 sedan 2003 och sedan 2018 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Vi arbetar för ständigt förbättrad kvalitet och strävar mot att minska vårt avtryck på miljön. 

När vi väljer leverantör att representera är leverantörens erkänt höga kvalitet, uppfyllelse av lagar och förordningar, såväl som ett aktivt miljöarbete av stor vikt. Triolab erbjuder full spårbarhet av artiklar, system och instrument. Vid eventuell avvikelse rapporterad från vår leverantör eller från våra kunder, kan vi alltid spåra varje enskild produkt. Vi har ett väl inarbetat avvikelsesystem som säkerställer att information snabbt lämnas till berörda personer.

Vi anser att högsta kvalitet på produkter, utbildningar och service är vårt kännemärke. Vid val av produktlösningar från Triolab får du en trygg relation med en pålitlig leverantör med hög servicegrad.