triolab food

Kvalitet

Triolab är ISO 9001:2015 certifierade och var ett av de första diagnostikabolagen på den svenska marknaden som uppfyllde denna internationella standard. Vi anser att högsta kvalitet på produkter, utbildningar samt service är vårt kännemärke. Vi arbetar för att ständigt förbättra vår kvalitet med kunden i fokus.

Detta innebär bl.a. att i valet av leverantörer, som Triolab skall representera, är deras erkänt höga kvalitet av stor vikt samt deras uppfyllelse av lagar, förordningar och föreskrifter. Vi som din leverantör i Sverige erbjuder full spårbarhet på artiklar, system och instrument i alla situationer. Vid avvikelseinformation från vår leverantör eller avvikelse rapporterade från våra kunder, kan vi med hjälp av lotnummer eller serienummer alltid spåra varje enskild produkt i händelse av fel eller risk för olycka eller tillbud. Vi har ett väl inarbetat avvikelsesystem så att informationen snabbt lämnas till berörd grupp och handläggare.

Vid val av produktlösningar från Triolab kommer kunden att få en trygg relation med en pålitlig leverantör med hög servicegrad.