triolab food

Luftprovtagare
AIR Sampler MB2

AIR Sampler MB2 batteridriven luftprovtagare för aktiv luftkontroll

Mikrobiologisk analys av luften utförs enkelt med den batteridrivna luftprovtagaren AIR Sampler MB2.  Luft sugs in i instrumentet och eventuella mikroorganismer hamnar på en agarplatta. Plattan inkuberas sedan och de aktuella organismerna räknas. Luftprovsanalyser utförs ofta avseende totalantal, och jäst och mögel, men även andra organismer kan mätas. Luftkontroll med hjälp av AIR Sampler MB2 innebär en aktiv provtagning och ger en analys av en känd luftmängd vilket innebär att resultaten mellan olika mättillfällen blir jämförbara.

  • Lämplig i livsmedelsproduktion, läkemedelstillverkning, sjukhus, djurhållning, renrum m.m.
  • Öppet system – olika agarplattor för olika mikroorganismer
  • Passar för 55 mm, 60 mm och 90 mm petriskål
  • Programmerbar provtagningsvolym
  • 100 L luft/minut
  • Batteridriven
  • Dedikerad programvara
  • Skyddande väska för förvaring
  • Låg vikt

Kalibreringskit och stativ finns som tillbehör.

Att analysera luften i produktionslokaler är en viktig del av egenkontrollen. Höga halter mikroorganismer i luften kan leda till kontaminering av råvara/produkt eller rengjorda ytor.

Kontakter

Hanna Tidblom
Produktspecialist
Tea Stenlöv
Produktspecialist