triolab food

AgraQuant Allergen – ELISA

Kvantitativ analys av livsmedelsallergener i råvaror och bearbetade livsmedel.

AgraQuant Allergen och AgraQuant Plus Allergen analyskit är metoder för kvantitativ analys av livsmedelsallergener i råvaror och bearbetade livsmedel. Metoden baseras på sandwich ELISA, Enzyme linked immunosorbent assay.

Principen går ut på att använda specifika antikroppar som endast binder till ett unikt antigen och med en enzymatisk färgreaktion skapa en detektionssignal. Provet analyseras genom att läsa av färgintensiteten i en spektrofotometer, färgintensiteten är proportionell mot koncentrationen av det eftersökta ämnet, allergenet.

Metoderna är noggranna och robusta med låga detektionsgränser.

Extraktionen (provberedningen) är mycket enkel och görs med destillerat vatten till 80–100°C.

Vanliga frågor

Vad är allergener?

Allergener är ämnen som kan orsaka en allergisk reaktion eller överkänslighet. I våra vanliga livsmedel finns flera allergener och några exempel på livsmedelsallergener är soja, senap och mjölk. Inom EU finns det speciella regler gällande märkning och information för 14 vanliga livsmedelsallergener. Det är varje produktions ansvar att se till att allergener inte hamnar i livsmedel av misstag och det är vanligtvis en viktig del i livsmedelsproducenters HACCP. Verksamheter som tillagar och serverar mat, exempelvis restauranger eller skolkök, har också ett ansvar där de ska kunna uppge om maten innehåller någon av dessa 14 allergener.

För att kvantifiera livsmedelsallergener i en produkt eller ett livsmedel kan AgraQuant Allergen och AgraQuant Plus Allergen analyskit användas.

Vad är det skillnaden mellan AgraQuant Allergen och AgraQuant Plus Allergen? 

AgraQuant och AgraQuant Plus Allergen är analyskit innehållande allt du behöver för att utföra en kvantitativ analys av livsmedelsallergener på ditt lab. Med AgraQuant Allergen kan du analysera upp till 38 prover under en analys och en analys tar 60 minuter. AgraQuant Plus Allergen analyskit innehåller unika extraktionskaplsar för att minska tiden för extraktion. Även inkubationstiden är förkortad med AgraQuant Plus, vilket innebär att inkubationstiden endast är 3 x 10 minuter och en analys tar så lite som 30 minuter. Med AgraQuant Plus Allergen kan du analysera upp till 37 prover under en analys.

Vilka allergener kan detekteras med AgraQuant Allergen och AgraQuant Plus Allergen analyskit?

Det finns olika analyskit beroende på vilken allergen du vill kvantifiera och idag finns det kit för majoriteten av de födoämnesallergener som är med på EUs allergenlista. Klicka på följande länkar för att se vilka analyskit som finns tillgängliga: AgraQuant Quick Guide och AgraQuant Plus Quick Guide

Kontakter

Tea Stenlöv
Produktspecialist