triolab food

AgraQuant – ELISA

Kvantitativ analys av livsmedelsallergener i råvaror och bearbetade livsmedel.

AgraQuant® Allergen Test Kit är en sandwich -Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) -analysmetod för kvantitativ analys av livsmedelsallergener i råvaror och bearbetade livsmedel.

Principen går ut på att använda specifika antikroppar som endast binder till ett unikt antigen och med en enzymatisk färgreaktion skapa en detektionssignal. Provet analyseras genom att läsa av färgintensiteten som är proportionell mot koncentrationen av det eftersökta ämnet.

Metoderna är mycket noggranna och robusta med låga detektionsgränser.

Extraktionen (provberedningen) är mycket enkel och görs med destillerat vatten till 80–100 °C.

Kontakter

Tea Stenlöv
Tea Stenlöv
Produktspecialist