triolab food

UXL100 Clean -Trace Surface ATP

100 st

Beskrivning

  • Används tillsammans med Neogen® Clean-Trace® Luminometer LM1
  • Används för att mäta ATP på ytor.
  • Kan användas för att avgöra om en rengöring varit tillräcklig.
  • I svabben finns ett flytande reagens med enzymet luciferin-luciferas. När ATP kommer i kontakt med enzymet bildas ljus vilket mäts av luminometern. Resultatet är kvantitativt och ges i enheten Relative Light Units, RLU.
  • Hållbarhet 10 mån
  • Förvaringstemperatur 2-8°C