triolab food

Proteindetektion

Namn

FLASH® - Rapid protein detection test

Art. nr.63003-100
Fp storlek100 st

FLASH® - Rapid protein detection test

 • Förvaringstemperatur 18-25°C.
 • Används för detektion av proteiner på ytor.
 • Enkel och snabb analysmetod som inte kräver laboratorisk vana.
 • Enkel avläsning där en tydlig färgförändring innebär ett positivt resultat.
 • Kvalitativt svar inom 10 minuter.
 • Inkubering i rumstemperatur ger detektionsgränsen 20 µg.
 • Inkubering i 37°C ger detektionsgränsen 3 µg.

Namn

PRO100 Surface Protein Plus

Art. nr.700002209
Fp storlek100 st
Petrifilm 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus Test Swab PRO100 hand held

PRO100 Surface Protein Plus

 • PRO100 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus.
 • Används för detektion av proteiner på ytor.
 • Enkel och snabb analysmetod som inte kräver laboratorisk vana.
 • Enkel avläsning där en tydlig färgförändring innebär ett positivt resultat.
 • Kvalitativt svar inom 10 minuter.
 • Svabben inkuberas i rumstemperatur.
 • Detektionsgränsen är 50 µg.

Please login to use the webshop