triolab food

SwabSURE ListeriaP

81 st

Beskrivning

  • Förvaringstemperatur 15-25°C.
  • Används för detektion av patogena Listeria monocytogenes och Listeria ivanovii.
  • Enkel och snabb analysmetod som inte kräver laboratorisk vana.
  • Enkel avläsning där en tydlig färgförändring innebär ett positivt resultat.
  • Kvalitativt svar inom 24-48 timmar.