triolab food

PRO100 Surface Protein Plus

100 st

Beskrivning

  • PRO100 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus.
  • Används för detektion av proteiner på ytor.
  • Enkel och snabb analysmetod som inte kräver laboratorisk vana.
  • Enkel avläsning där en tydlig färgförändring innebär ett positivt resultat.
  • Kvalitativt svar inom 10 minuter.
  • Svabben inkuberas i rumstemperatur.
  • Detektionsgränsen är 50 µg.