triolab food

MVP Sampling Devices – Surface Swabs

100 st

Beskrivning

  • Används tillsammans med MVP ICON
  • Används för att mäta ATP på ytor
  • Kan användas för att avgöra om en rengöring varit tillräcklig
  • I svabben finns ett frystorkat enzym, luciferas. När ATP kommer i kontakt med enzymet bildas ljus vilket mäts av instrumentet. Resultatet är kvantitativt och kan fås i enheten Relative Light Units, RLU.
  • Hållbarhet 10 mån
  • Förvaringstemperatur 2-30°C