triolab food

MVP Sampling Devices – Liquid Swabs

100 st

Beskrivning

  • Används tillsammans med MVP ICON
  • Används för att mäta ATP i vatten
  • I svabben finns ett frystorkat enzym, luciferas. När ATP kommer i kontakt med enzymet bildas ljus vilket mäts av instrumentet. Resultatet är kvantitativt och kan fås i enheten Relative Light Units, RLU
  • Hållbarhet 10 mån
  • Förvaringstemperatur 2-30°C