triolab food

Hygicult Y&F

10 st

Beskrivning

  • Förvaringstemperatur 18-25°C.
  • Ready-to-use tryckplatta som används för att kontrollera hygien och rengöring.
  • Hygicult Y&F är avsedd för att påvisa jäst och mögel.
  • Enkel analysmetod som inte kräver laboratorisk vana.
  • Enkel resultattolkning med hjälp av ett tolkningsdiagram.
  • Inkuberas i 3-5 dagar vid 27-30°