triolab food

Hygicult-E/Beta-GUR

10 st

Beskrivning

  • Förvaringstemperatur 18-25°C.
  • Ready-to-use tryckplatta som används för att kontrollera hygien och rengöring.
  • Hygicult E/ß-GUR är avsedd för att påvisa Enterobacteriaceae och identifiera ß-glukoronidasproducerande mikroorganismer (coli).
  • Enkel analysmetod som inte kräver laboratorisk vana.
  • Enkel resultattolkning med hjälp av ett tolkningsdiagram.
  • Inkuberas i 24-48h vid 35-37°C.