triolab food

FLASH® – Rapid protein detection test

100 st

Beskrivning

  • Förvaringstemperatur 18-25°C.
  • Används för detektion av proteiner på ytor.
  • Enkel och snabb analysmetod som inte kräver laboratorisk vana.
  • Enkel avläsning där en tydlig färgförändring innebär ett positivt resultat.
  • Kvalitativt svar inom 10 minuter.
  • Inkubering i rumstemperatur ger detektionsgränsen 20 µg.
  • Inkubering i 37°C ger detektionsgränsen 3 µg.