triolab food

AQF100 Clean Trace Water – Free Total ATP

100 st

Beskrivning

Används tillsammans med 3Ms luminometer LM1. Används för att mäta fritt ATP (icke-mikrobiellt) i vatten.

  • Kan användas tillsammans med 3M™ Clean-Trace™ Water – Total ATP (länk) för att beräkna mikrobiellt ATP.
  • Kan användas för att avgöra om en CIP-rengöring varit tillräcklig.
  • I svabben finns ett flytande reagens med enzymet luciferin-luciferas. När ATP kommer i kontakt med enzymet bildas ljus vilket mäts av luminometern. Resultatet är kvantitativt och ges i enheten Relative Light Units, RLU.
  • Hållbarhet 10 mån
  • Förvaringstemperatur 2-8°C