triolab food

AgraStrip® Pro Gluten

15 st

Beskrivning

  • Förvaringstemperatur 15-25°C.
  • Lateral flow device för detektion av gluten.
  • Kan användas för ytprov, produktprov och sköljvattenprov.
  • Resultat fås inom 15 minuter.
  • Enkel analysmetod som inte kräver laboratorisk vana.
  • Detektionsgränsen är 4 ppm.