triolab food

AgraStrip® Pro β-Lactoglobulin

15 st

Beskrivning

  • Förvaringstemperatur 15-25°C
  • Lateral flow device för detektion av β-laktoglobulin.
  • Kan användas för ytprov, produktprov och sköljvattenprov.
  • Resultat fås inom 15 minuter.
  • Enkel analysmetod som inte kräver laboratorisk vana.
  • Detektionsgränsen är 0.5 ppm.