triolab food

6492 3M Petrifilm Staph Express Count Disk

20 st

Beskrivning

  • Konfirmeringsfilm som används vid hög halt bakgrundsflora för att identifiera och tydliggöra Staphylococcus Aureus-kolonier.
  • Rosa zoner bildas med DNase-reaktion från S.aureus inom 1-3 timmar.
  • 20 st.