triolab food

6490 Petrifilm Staph Exprs Ct

50 st

Beskrivning

Neogen® Petrifilm® Staph Express Count Plates påvisar konfirmerade Staphylococcus Aureus, men är även validerad för koagulaspositiva stafylokockanalys. Innehåller ett vattenbaserat gelbildande medel, näringsämnen och indikatorfärg. Den har även ett avläsningsrutnät som förenklar kvantifiering vid högt antal kolonier. Indikatorfärgerna färgar samtliga rödvioletta kolonier vilket gör dem enkla att urskilja från eventuella livsmedelspartiklar.

  • 50 st
  • Petrifilm för koagulaspositiva stafylokocker
  • Konfirmerade resultat inom 24 timmar
  • Ersätter traditionella agarplattor
  • Validerad av AFNOR och AOAC
  • Förvaringstemperatur: <8°C
  • Hållbarhet: 18 mån från produktion
  • AOAC – Officiell analysmetod: Plate: 24±2h vid 35±1°C eller 37±1°C, disk: 1-3h vid 35±1°C eller 37±1°C
  • NF-validering av AFNOR: Plate: 24±2h vid 37±1°C, disk: 3h vid 37±1°C