triolab food

6461 Petrifilm LAB Ct Plt

50 st

Beskrivning

Petrifilm™ Lactic Acid Bacteria Count Plates, för mjölksyrabakterier, innehåller ett vattenbaserat gelbildande medel, näringsämnen och indikatorfärg. Den möjliggör även differentiering av homo- och heterofermentativa mjölksyrabakterier.

  • 50 test
  • Konfirmerade resultat inom 48 timmar
  • Bildar en anaerob miljö med hjälp av en innovativ syreförbrukande teknik och syrebarriärer – ingen anaerobklocka behövs
  • Differentierar homofermentativa och heterofermentativa – inga Durhamrör eller extra steg behövs
  • Validerad av AOAC och AFNOR
  • Förvaringstemperatur: <8°C
  • Hållbarhet: 18 mån från produktion
  • AOAC – Officiell analysmetod: 48±3h vid lämplig temperatur, 28-37°C