triolab food

6452 Petrifilm Aqua Hetero Ct plt

1000 st

Beskrivning

Petrifilm™ Aqua Heterotrophic Count Plates, för heterotrofa bakterier i vattenprover, innehåller ett vattenbaserat gelbildande medel, näringsämnen och indikatorfärg. Indikatorfärgen ger kolonier en röd färg vilket gör de heterotrofa bakterierna enkla att detektera.

  • 1000 st
  • Konfirmerade resultat inom 48-72 timmar
  • Kompatibel med membranfiltreringssystem
  • Förvaringstemperatur: <8°C
  • Hållbarhet: 18 mån från produktion
  • Metod för membranfilter: 48±3h vid 35±2°C
  • Metod: 44±4h vid 36±2°C eller 68±4h vid 22±2°C