triolab food

6437 Petrifilm Rapid E.coli/Coliform Count Plate

500 st

Beskrivning

Neogen® Petrifilm® Rapid E.coli/Coliform Count Plates, för E.coli och koliforma bakterier, innehåller ett vattenbaserat gelbildande medel, näringsämnen och indikatorfärg.

  • 500 st
  • Petrifilm för E.coli och koliforma bakterier
  • Konfirmerade resultat inom 18-24 timmar
  • Ersätter traditionella agarplattor
  • Förvaringstemperatur: <8°C
  • Hållbarhet: 18 mån från produktion
  • AOAC – Officiell analysmetod: Mejeriprodukter:18-24h vid 32±1°C
  • Övriga livsmedel: 18-24h vid 35±1°C eller 42±1°C