triolab food

6407 Petrifilm YST N MLD Ct Plt

100 st

Beskrivning

3M™ Petrifilm™ Yeast and Mold Count Plates, för jäst och mögel, innehåller ett vattenbaserat gelbildande medel, näringsämnen supplementerade med antibiotika samt en indikator som förenklar kvantifieringen av jäst och mögel.

  • 100 st
  • Konfirmerade resultat inom 5 dygn
  • Ersätter traditionella agarplattor
  • Kan användas för omgivnings- och produktprov
  • Förvaringstemperatur: <8°C
  • Hållbarhet: 18 mån från produktion
  • AOAC – officiell analysmetod: 5 dygn vid 20-25°C