triolab food

6404 3M Petrifilm E.coli/Coliform Count Plate

50 st

Beskrivning

3M™ Petrifilm™ E.coli/Coliform Count Plates för E.coli och koliforma bakterier innehåller ett vattenbaserat gelbildande medel, VRB-näringsämnen och indikatorfärgen tetrazolium samt en indikator för glukuronidasaktivitet. Den har även ett avläsningsrutnät som förenklar kvantifiering vid högt antal kolonier. Indikatorfärgerna färgar samtliga kolonier vilket gör dem enkla att urskilja från eventuella livsmedelspartiklar.

  • 50 st
  • Konfirmerade resultat inom 24-48 timmar
  • Ersätter traditionella agarplattor
  • Validerad av AOAC
  • Förvaringstemperatur: <8°C
  • Hållbarhet: 18 mån från produktion
  • AOAC – Officiell analysmetod: Koliformer i livsmedel: 24±2h vid 35±1°C, E.coli i livsmedel: 48±4h vid 35±1°C, Kött och skaldjur: koliformer och E.coli: 24±2h vid 35±1°C