triolab food

6402 Petrifilm Rapid Coliform Count Plate

50 st

Beskrivning

Neogen® Petrifilm® Rapid Coliform Count Plates för koliforma bakterier innehåller ett vattenbaserat gelbildande medel, näringsämnen och indikatorfärg. Den högsensitiva indikatorn ger snabbare resultat. Koliforma kolonier börjar bilda diskreta gula zoner efter ca. 6 h av inkubering. Presumptiva koliforma kan noteras efter 14 h inkubering. Konfirmerade koliformer bildar röda kolonier associerade med gas efter 8-24 h inkubering.

  • 50 st
  • Resultat inom 6-14 timmar
  • Ersätter traditionella agarplattor
  • Validerad av AFNOR och AOAC
  • Förvaringstemperatur: <8°C
  • Hållbarhet: 18 mån från produktion
  • AOAC – Officiell analysmetod: 24±2h vid 35±1°C
  • NF-validering av AFNOR: Processat fläsk och skaldjur: 14h±30 min vid 30±1°C eller 24±2h vid 30±1°C, övriga livsmedel: 14h±30 min vid 30±1°C eller 24±2h vid 30±1°C