triolab food

6434 Petrifilm Select E.coli Count Plate

50 st

Beskrivning

Petrifilm™ Selective E.coli Count Plates innehåller ett vattenbaserat gelbildande medel, näringsämnen och indikatorfärg. Den har även ett avläsningsrutnät som förenklar kvantifiering vid högt antal kolonier.

  • 50 st
  • Konfirmerade resultat inom 24 timmar
  • Ersätter traditionella agarplattor
  • Validerad av AFNOR
  • Förvaringstemperatur: <8°C
  • Hållbarhet: 18 mån från produktion
  • NF-validering av AFNOR: 24±2h vid 42±1°C