triolab food

Utbildningar och seminarier för dig som är verksam inom livsmedelsindustrin

Vi anordnar öppna utbildningar och seminarier för dig som är verksam inom livsmedelsindustrin Vi anordnar även riktade utbildningar där vi planerar utbildningen tillsammans med dig. Vi har flera digitala lösningar om ett fysiskt möte inte är möjligt. Hör av dig till oss om du vill du veta mer om hygienkontroll, allergener eller mikrobiologi. Mejla oss på…

Läs mer