triolab food

Utbildningar och seminarier för dig som är verksam inom livsmedelsindustrin

Vi anordnar öppna utbildningar och seminarier för dig som är verksam inom livsmedelsindustrin

Vi anordnar även riktade utbildningar där vi planerar utbildningen tillsammans med dig. Vi har flera digitala lösningar om ett fysiskt möte inte är möjligt.

Hör av dig till oss om du vill du veta mer om hygienkontroll, allergener eller mikrobiologi. Mejla oss på info@triolab.se eller ring oss på 031-81 72 00. Eller kontakta oss direkt, se vår kontaktuppgifter här.


”Användardagen med Triolab var mycket givande för oss. Vi fick tillfälle att träffa produktspecialisterna och få svar på våra eventuella frågor. Vi fick också träffa andra användare och höra hur de arbetade med produkterna. Det gavs även tillfälle att testa nya produkter på plats vilket var mycket värdefullt för oss.”
Nuraj Taip och Sandra Warodell, Kristianstads Mejeri

”Vi jobbar mycket mot livs- och läkemedelskunder som har stora hygieniska krav hos sig som vi vill kunna möta på bästa sätt och därmed verifiera oss mot SS-EN 14065. I och med det var vi ute efter en bra enkel hygienutbildning, lätt för alla att förstå. Vi kontaktade då Triolab vars medarbetare är både kunniga och hjälpsamma. De byggde ihop en fantastisk hygienutbildning som passade för vår verksamhet. Den har de både hållit för all vår personal på plats i Helsingborg, och nu i Coranatider även via Skype för de flesta av våra workwear-anläggningar, vilket gick fantastiskt bra och var väldigt uppskattad.”
Cina Jacobson, Berendsen

”Utbildning och presentation var väldigt givande, med presentation som ger idéer och öppet diskussion i vilket alla deltagare kunde delta och dela sina synpunkter och tankar. Jag gillar att det var kreativt och experterna som var öppna för varje diskussion och svarade på alla frågor.  Det var lätt att hålla fokus under hela föreläsning p.g.a. fler pauser i vilka man kunde ta kaffe och fina smörgåsar och mingla och prata med andra deltagare.”
Sandra Mamula, Foodmark