triolab food

SwabSURE ListeriaP

SwabSURE ListeriaP för direkt detektion av patogena Listeria monocytogenes och Listeria ivanovii

SwabSURE ListeriaP är ett test för direkt detektion av patogena Listeria monocytogenes och Listeria ivanovii, i omgivningsprover från ytor i kontakt med livsmedel,  eller andra produktionsytor.

Testet använder en enkel färgförändring för resultatavläsning och inkluderar förfuktade svabbar med neutraliserande buffert. En förpackning innehåller 81 tester.

Urskiljer patogena och icke-patogena Listeria

SwabSURE ListeriaP skiljer enkelt mellan patogena Listeria (L. monocytogenes och L.ivanovii) och icke-patogena L.innocua genom testets speciella substratteknik. Metoden hämmar även andra mikroorganismer i bakgrunden, såsom Bacillus spp., Enterococcus spp., Micrococcus spp. och Gramnegativa organismer som Klebsiella spp. och E. coli.

SwabSURE ListeriaP har validerats av Campden BRI.

Tillbehör

Cultura M inkubator

Relaterade produkter

Kontakter

Tea Stenlöv
Produktspecialist