triolab food

Neogen® Molecular Detection System

Ett robust instrument med kraftfull programvara

Neogen® Molecular Detection System (MDS) är ett robust instrument för patogendetektion där detektionen sker med hjälp av bioluminiscens och metoden utgörs av Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP). Instrumentet är litet och behändigt och kräver betydligt mindre utrymme än marknadsledande snabbmetoder. Neogen® Molecular Detection System har en kraftfull programvara som kan hantera upp till fyra instrument från en dator medföljer.

Det finns analysprotokoll för följande patogener:
  • Campylobacter
  • Cronobacter
  • E.Coli O157
  • Listeria
  • Listeria monocytogenes
  • Salmonella

Analysprotokollen för respektive patogen består av färre steg än andra metoder vilket gör det enklare att utbilda personal samt minskar risken för misstag under provberedning. Kiten innehåller allt som behövs för att utföra en analys och de är ”ready to use”. Analysrören som medföljer är färgkodade efter organism och matchande färger i mjukvaran gör det enkelt att analysera resultat. Det finns plats för upp till 94 prover per körning och det är möjligt att analysera flera mikroorganismer under samma körning. Programvaran möjliggör identifiering av positiva resultat efter endast 15 minuter. Ett negativt resultat fås inom 1-1,5 timme.

 

Kontakter

Hanna Tidblom
Produktspecialist