triolab food

Nemis Technologies

Nemis Technologies har lanserat en revolutionerande metod för analys av omgivningsprover. Med Nemis Technologies metod kan du på samma plattform detektera Listeria monocytogenes, Salmonella risk och E.coli, samt göra ATP-mätningar. 

Metoden kallas N-Light och bygger på kemiluminiscens och kan användas för att göra en kvalitativ omgivningsanalys av Listeria monocytogenes, Salmonella risk och E.coli samt för en kvantitativ omgivningsanalys av ATP.

Snabba och säkra resultat

Utför analysen på plats hos er och få tillförlitliga resultat på kort tid. Det möjliggör snabba åtgärder och förbättringar i produktionen. 

  • Du får svar på dina omgivningsprover inom 24 timmar. 
  • Metoden är AOAC-validerad, vilket innebär att den är lika tillförlitlig som analyser utförda av laboratorier.
  • On-site-metod – analysen utförs på plats i din anläggning vilket bidrar till den förkortade ledtiden. 
  • Analysen utförs i ett slutet system vilket eliminerar risken för kontaminering.
Det finns olika kit för respektive patogen och för ATP. I varje kit finns ett inkubationsrör som i locket har en kapsel. Kapseln innehåller en AquaSpark-molekyl som är unik för varje kit. Kapseln frigörs innan avläsning och vid närvaro av mikroorganismen i fråga klyvs AquaSpark-molekylen, det gör att luminiscens skickas ut och avläsningen sker sedan i en luminometer.

Kontakta oss

Tea Stenlöv | Produktspecialist
tea.stenlov@triolab.se
031-81 72 29
073-050 25 70 

Hanna Tidblom | Produktspecialist
hanna.tidblom@triolab.se
031-335 13 66
070-559 11 34