triolab food

MVP ICON

MVP ICON är mer än en ATP-mätare

MVP ICON är lätt att använda och har en användarvänlig pekskärm som kan hanteras med handskar. Du kan lägga in egna testplaner och resultaten är tydligt färgkodade i rött, gult eller grönt. Med re-test-funktionen kan du enkelt kontrollera om underkända ytor rengjorts igen. Tack vare randomisering testas alla kritiska ställen likvärdigt utan systematiska fel.

Fördelar med att använda MVP ICON jämfört med äldre ATP-system

  • Väl anpassad mjukvara – MVP ICONs mjukvara möjliggör effektivt statistikarbete vid uppföljning av resultat och tillhandahåller en funktion vid HACCP dokumentering.
  • Säkrare mätning – svabbarna innehåller en stor mängd reagens som sköljer topsen inifrån och ut. Förvaras i rumstemperatur.
  • Multifunktioner – instrumentet tillhandahåller ”plug-in”-verktyg som möjliggör mätning av temperatur, konduktivitet och pH.
  • Tydliga symboler – pedagogiskt instrument som åskådliggör hygien och rengöring kvantitativt.

Support ingår
Vid köp av våra ATP-system ingår alltid programvara, kalibreringsintyg och teknisk support så att du snabbt kommer igång. Vi erbjuder även formella certifieringskurser för att säkerställa rätt användning av ATP-metoden.

Kontakter

Tea Stenlöv
Tea Stenlöv
Produktspecialist