triolab food

ATP-mätare LM1 Clean Trace

ATP-mätare LM1 är validerad för användning på flera olika ytor

ATP-mätare LM1 Clean Trace är enkel att använda och ger snabba resultat. På endast några få sekunder får du svar på om din rengöring är tillräcklig. Mätarens höga prestanda och banbrytande teknik ger dig resultat du kan lita på. ATP-mätning är en viktig del i rengöringskontroll och egenkontroll hos många verksamheter.

Mjukvaran som medföljer ATP-mätaren är den mest välutvecklade på marknaden och har funktioner som tar din hygienkontroll till nästa nivå.

  • Validerad för användning på flera olika ytor – rostfritt stål, plast och keramik. LM1 Clean Trace är den enda ATP-mätaren på marknaden med denna validering.
  • Avancerad mjukvara med flera funktioner såsom möjlighet att lägga in bilder på respektive provtagningspunkt. När du sedan utför provtagningen ser du bilderna i mätaren och mätningen blir på exakt rätt punkt. Du får även tydliga grafer över hur rengöringen fungerar – ett viktigt verktyg för att kunna arbeta förebyggande och undvika hygienproblem.
  • Möjlighet att registrera resultat för flera andra parametrar än ATP – exempelvis temperatur, pH och resultat av visuell kontroll. Du får tydlig statistik på hur rengöringen i fabriken fungerar ur alla aspekter, och kan därmed lättare upptäcka eventuella samband.

Support ingår
Vid köp av våra ATP-mätare ingår alltid programvara, kalibreringsintyg och teknisk support så att du snabbt kommer igång. Vi erbjuder även formella certifieringskurser för att säkerställa rätt användning av ATP-metoden.

Vanliga frågor

Vad är ATP?

ATP står för adenosintrifosfat och utgör en viktig del i cellers energihantering. ATP finns i samtliga levande celler, såväl djurceller som växtceller och även till viss del i mikroorganismer. Eftersom ATP finns i alla celler av biologiskt ursprung är det en bra hygienindikator. En yta som är tillräckligt rengjord har låga mängder ATP. Det här gör ATP-mätning till en viktig del av rengöringskontrollen och egenkontrollen i bland annat livsmedelsproduktioner.

Hur fungerar ATP-mätning?

Metoden bygger på ljusmätningar med hjälp av eldflugans enzym luciferas, reaktionen kallas för ATP-bioluminiscens. Du svabbar den yta du vill testa, 10×10 cm, och aktiverar svabben. När du aktiverar svabben kommer eventuellt ATP du fångat upp reagera med enzymet luciferas som omvandlar ATP till ljus. När du sedan stoppar ner svabben i ATP-mätaren görs en ljusmätning. Mängden ljus som bildas och mäts är proportionell mot mängden ATP på den yta du svabbat, vilket ger en hygienindikation.

Vem kan använda en ATP-mätare och i vilka verksamheter passar metoden?

Våra ATP-mätare är enkla att använda och vi erbjuder alltid utbildning för att du ska komma igång med ATP-mätningen på ett bra sätt.

ATP-mätning har ett brett användningsområde, vilket gör att metoden används i många sammanhang. Ett exempel är livsmedelsproduktioner som använder mätningen som en del av sin rengöringskontroll. Det förekommer även inom lokalvård som använder metoden för att kontrollera sina städrutiner, och inom sjukvården där ATP-mätare används för att säkerställa att patientnära ytor är tillräckligt rengjorda. Även livsmedelsinspektörer använder ATP-mätning vid inspektionstillfällen, i syfte att kontrollera verksamheters rengöring.

Med andra ord, ATP-mätning är en bred metod som används för att kontrollera rengöringen hos olika typer av verksamheter. Hör gärna av dig till oss om du undrar hur det skulle passa just dig.

 

 

Kontakter

Tea Stenlöv
Produktspecialist