triolab food

LM1 – Clean Trace
Luminometer

Validerad för användning på flera ytor

ATP-mätaren LM1 Clean-Trace luminometer är enkel att använda och ger snabba resultat. Mätarens höga prestanda och banbrytande teknik ger dig resultat du kan lita på. Den ergonomiska utformningen gör den lätt att hantera med en hand.

  • Validerad för användning på flera olika ytor – rostfritt stål, plast och keramik. LM1 Clean -Trace Luminometer är den enda mätaren på marknaden med denna validering.
  • Avancerad mjukvara med flera funktioner såsom möjlighet att lägga in bilder på respektive provtagningspunkt. När du sedan utför provtagningen ser du bilderna i mätaren och mätningen blir på exakt rätt punkt. Du får även tydliga grafer över hur rengöringen fungerar – ett viktigt verktyg för att kunna arbeta förebyggande och undvika hygienproblem.
  • Möjlighet att registrera resultat för flera andra parametrar än ATP-  exempelvis temperatur, pH och resultat av visuell kontroll. Du får tydlig statistik på hur rengöringen i fabriken fungerar ur alla aspekter, och kan därmed lättare upptäcka eventuella samband.

Support ingår
Vid köp av våra ATP-system ingår alltid programvara, kalibreringsintyg och teknisk support så att du snabbt kommer igång. Vi erbjuder även formella certifieringskurser för att säkerställa rätt användning av ATP-metoden.

Om ATP-mätning

Med våra handhållna ATP-mätare kontrollerar du rengöringen på några få sekunder. Metoden bygger på ljusmätningar med hjälp av eldflugans enzym och reaktionen kallas för ATP-bioluminiscens. Adenosintrifosfat, ATP, finns i samtliga levande celler. Genom att mäta mängden ATP fås en hygienindikation. Provtagningen är enkel och sker med hjälp av en förfuktad svabb. Resultat kan avläsas på skärmen efter 15 sekunder och kan även synkroniseras till en mjukvara, för vidare datahantering. ATP-mätning är en etablerad teknik som gör egenkontrollen enkel och effektiv. Systemet ger omedelbar feedback och hjälper till att undanröja hygienrisker.

 

Videos

Kontakter

Tea Stenlöv
Tea Stenlöv
Produktspecialist