triolab food

Listeria

COMPASS® LISTERIA -en snabbmetod för Listeria monocytogenes och Listeria spp.

COMPASS® Listeria är en snabbmetod för detektion av Listeria monocytogenes och Listeria spp. med resultat inom 48 timmar. Metoden kan även användas för kvantifiering av Listeria monocytogenes i livsmedel. COMPASS® Listeria kan även användas för omgivningsprover. Validerad enligt AFNOR, BKR 23/05-12/07.

Ready-to-use medium
BM12308 – 20 Petriskålar Ø 90 mm
BM12408 – 120 Petriskålar Ø 90 mm

Half-frasier färdig 10×225 ml

Kontakter

Hanna Tidblom
Produktspecialist