triolab food

Hygicult

hygicult testkit och inkubator

Med Hygicult® agarplattor gör du enkelt och effektivt dina egna mikrobiologiska hygienkontroller av arbetsytor

Hygicult® är den första tryckplattan för hygienkontroll som är godkänd av AOAC i USA samt NordVal. Den används idag av livsmedelsproducenter, livsmedelsinspektörer, restauranger och storkök över hela världen. Förutom hygienkontroll av ytor, kan Hygicult® också användas för att kontrollera bakteriehalten i vätskeprov. Produkten är accepterad av Livsmedelsverket för både egenkontroll och offentlig kontroll.

Hygicult® – sparar både tid och pengar

Hygicult® dubbelsidiga agarplattor består av en steril plastbehållare innehållande en ledad dipslide. Provtagning och inokulation görs genom att trycka plattan direkt på arbetsytan, överföra provet direkt från steril svabb, eller doppa plattan i vätskeprov. Resultatet fås enkelt efter inkubering, genom att jämföra antalet kolonier på tryckplattan med gränsvärdena på den avläsningsmall som kommer med testkitet.

I produktsortimentet ingår följande:

Tillbehör

Mer information

Relaterade produkter

Kontakter

Tea Stenlöv
Produktspecialist