triolab food

Flip Top – Mini Flip Top

3Ms Flip Top och Mini Flip Top är ideala för mikrobiologisk analys av livsmedel, drycker och omgivningsprover. Spädvätskan och röret gammastrålas för att nå sterilitet och lång hållbarhet. Den praktiska utformningen möjliggör en snabb, enkel och pålitlig provhantering. Spädningsrören finns i två varianter, Flip Top och Mini Flip Top. Flip Top innehåller 90 ml spädvätska, och Mini Flip Top innehåller 9 ml spädvätska. Det finns flera spädvätskor tillgängliga; buffrat peptonvatten, Butterfields Buffer, letheenbuljong.

Locket är utformat med en gångjärnsfunktion, vilket gör att det hålls öppet så att du kan tillsätta ditt prov på ett enkelt sätt. Locket är även utformat för att förhindra läckage, så att ditt prov kan transporteras till lab på ett säkert sätt. Spädrörets öppning är stor nog för att du ska kunna pipettera ner ditt prov i vätskan, och kunna pipettera upp och ta prov från spädröret. Varje spädrör har en tätning som säkerställer att det inte tidigare öppnats. Flip Top och Mini Flip Top är ISO-certifierade och avsedda för användning på lab.

Kontakter

Hanna Tidblom
Produktspecialist
Tea Stenlöv
Produktspecialist