triolab food

Flash Rapid
proteinkontroll

Upptäcker proteinrester och allergener på ytor

FLASH®  Rapid är ett heltäckande proteintest som snabbt upptäcker proteinrester och potentiella allergener på ytor. Regelbunden användning av FLASH® som en del av HACCP, minskar risken för kontaminering av allergenfria livsmedel och möjligheterna för generell biologisk kontaminering. Detektionsgränsen hos FLASH® provtagningsenhet är 20 µg och inkubering sker i 10 minuter vid rumstemperatur. FLASH® är ett snabbt och enkelt test som visar godkänt/ej godkänt med tydliga färger.

Flexibelt HACCP-program

Med FLASH® som komplement till specifik allergentestning och ATP-kontroll får du ett bra och flexibelt HACCP-program. Vi erbjuder även specifika allergentester för såväl lab- som produktionsmiljö. ATP-kontroll är ett effektivt sätt att kontrollera hygienen, men det avslöjar inte alltid proteinrester. Det gör däremot FLASH®.

›› Läs mer om FLASH® Rapid Proteinkontroll

Kontakter

Tea Stenlöv
Produktspecialist