triolab food

EASY STAPH Stafylokocker

Snabbmetod för kvantifiering av koagulaspositiva stafylokocker

EASY STAPH är en alternativ snabbmetod för kvantifiering av koagulaspositiva stafylokocker i livsmedel, djurfoder samt i omgivningsprover. Ingen konfirmering är nödvändig och metoden möjliggör kvantifiering av patogena stafylokocker inom 22h istället för 48h enligt standardmetod. Validerad enligt AFNOR. Länk

EASY STAPH ready-to-use :
BM18708 – 20 Petriskålar Ø 90 mm
BM19008 – 120 Petriskålar Ø 90 mm

EASY STAPH KIT :
BT01208 – 6 vials of 190 mL of base media + 6 freeze-dried supplements
BT01308 – 6 vials of 90 mL of base media + 6 freeze-dried supplements

Kontakter

Hanna Tidblom
Produktspecialist