triolab food

COMPASS® ECC AGAR

Selektivt substrat för kvantifiering utan konfirmering av Escherichia coli

COMPASS® ECC AGAR är ett kromogent substrat. Det är ett selektivt substrat för kvantifiering utan konfirmering av Escherichia coli och andra koliforma bakterier i livsmedel.

Dehydrerat medium

BK202HA – 500 g

COMPASS® cc Agar möljliggör kvantifiering av E.coli och koliforma bakterier vatten genom membranfiltreringsmetoden. Validerad enligt AFNOR.

Ready-to-use medium

BM15308 – 20 petriskålar Ø 55 mm

Dehydrerat medium

BK210HA – 500 g flaska

Selective supplement

BS08408 – 10 vials qsp 500 mL

Kontakter

Hanna Tidblom
Produktspecialist