triolab food

ATP-mätare MVP ICON

En ATP-mätare med multifunktioner

Med vår handhållna ATP-mätare MVP ICON från Merck kontrollerar du rengöringen på några få sekunder. Provtagningen är enkel och sker med hjälp av en förfuktad svabb, efter endast 15 sekunder kan du avläsa resultatet och få svar på om din rengöring är tillräcklig. ATP-mätning är en viktig del i egenkontroller och rengöringskontroller hos flera typer av verksamheter; livsmedelsproduktioner, lokalvård, sjukvård och vid livsmedelsinspektioner.

Tillsammans med tillhörande mjukvara utgör ATP-mätaren ett effektivt system som ger omedelbar feedback och hjälper till att undanröja hygienrisker. I mjukvaran kan du lägga in testpunkter, skapa provtagningsplaner och få statistik på hur din rengöring ser ut över tid. Resultaten i mätaren är tydligt färgkodade i rött gult eller grönt och med re-test-funktionen kan du enkelt kontrollera att underkända ytor rengjorts igen. Tack vare randomiseringsfunktionen testas alla kritiska punkter likvärdigt, utan systematiska fel.

Fördelar med att använda MVP ICON jämfört med äldre ATP-mätare

  • Väl anpassad mjukvara – MVP ICONs mjukvara möjliggör effektivt statistikarbete vid uppföljning av resultat och tillhandahåller en funktion vid HACCP-dokumentering.
  • Säkrare mätning – svabbarna innehåller en stor mängd reagens som sköljer topsen inifrån och ut. Förvaring i rumstemperatur.
  • Multifunktioner – instrumentet tillhandahåller ”plug-in”-verktyg som möjliggör mätning av temperatur, konduktivitet och pH.
  • Tydliga symboler – pedagogiskt instrument som åskådliggör hygien och rengöring kvantitativt.

Support ingår
Vid köp av våra ATP-mätare ingår alltid programvara, kalibreringsintyg och teknisk support så att du snabbt kommer igång. Vi erbjuder även formella certifieringskurser för att säkerställa rätt användning av ATP-mätaren.

Vanliga frågor

Vad är ATP?

ATP står för adenosintrifosfat och utgör en viktig del i cellers energihantering. ATP finns i samtliga levande celler, såväl djurceller som växtceller och även till viss del i mikroorganismer. Eftersom ATP finns i alla celler av biologiskt ursprung är det en bra hygienindikator. En yta som är tillräckligt rengjord har låga mängder ATP. Det här gör ATP-mätning till en viktig del av rengöringskontrollen och egenkontrollen i bland annat livsmedelsproduktioner.

Hur fungerar ATP-mätning?

Metoden bygger på ljusmätningar med hjälp av eldflugans enzym luciferas, reaktionen kallas för ATP-bioluminiscens. Du svabbar den yta du vill testa, 10×10 cm, och aktiverar svabben. När du aktiverar svabben kommer eventuellt ATP du fångat upp reagera med enzymet luciferas som omvandlar ATP till ljus. När du sedan stoppar ner svabben i ATP-mätaren görs en ljusmätning. Mängden ljus som bildas och mäts är proportionell mot mängden ATP på den yta du svabbat, vilket ger en hygienindikation.

Vem kan använda en ATP-mätare och i vilka verksamheter passar metoden?

Våra ATP-mätare är enkla att använda och vi erbjuder alltid utbildning för att du ska komma igång med ATP-mätningen på ett bra sätt.

ATP-mätning har ett brett användningsområde, vilket gör att metoden används i många sammanhang. Ett exempel är livsmedelsproduktioner som använder mätningen som en del av sin rengöringskontroll. Det förekommer även inom lokalvård som använder metoden för att kontrollera sina städrutiner, och inom sjukvården där ATP-mätare används för att säkerställa att patientnära ytor är tillräckligt rengjorda. Även livsmedelsinspektörer använder ATP-mätning vid inspektionstillfällen, i syfte att kontrollera verksamheters rengöring.

Med andra ord, ATP-mätning är en bred metod som används för att kontrollera rengöringen hos olika typer av verksamheter. Hör gärna av dig till oss om du undrar hur det skulle passa just dig.

Merck Authorized Distributor

Kontakter

Tea Stenlöv
Produktspecialist