triolab food

AgraStrip Allergen – Snabbtest

AgraStrip Allergen

Snabb och säker detektion av födoämnesallergener

AgraStrip® Pro Allergen är en serie analyskit för kvalitativ allergendetektion. Det finns kit för merparten av de allergener som ingår i EUs allergenlista. Analyskiten innehåller allt du behöver för att genomföra en analys och du får ett resultat inom 15 minuter. AgraStrip används för att detektera födoämnesallergener på ytor samt i produkter, råvaror och sköljvatten. För att utföra en analys krävs inget lab, eller laborativ erfarenhet.

AgraStrip® Gluten G12 är en unik snabbmetod där du genom spädning av provet kan välja detektionsnivå 5, 10 eller 20 ppm gluten. Analysresultat fås inom 15 minuter.

Vanliga frågor

Vad är allergener?

Allergener är ämnen som kan orsaka en allergisk reaktion eller överkänslighet. I våra vanliga livsmedel finns flera allergener och några exempel på livsmedelsallergener är soja, senap och mjölk. Inom EU finns det speciella regler gällande märkning och information för 14 vanliga livsmedelsallergener. Det är varje produktions ansvar att se till att allergener inte hamnar i livsmedel av misstag och det är vanligtvis en viktig del i livsmedelsproducenters HACCP. Verksamheter som tillagar och serverar mat, exempelvis restauranger eller skolkök, har också ett ansvar där de ska kunna uppge om maten innehåller någon av dessa 14 allergener.

För att undvika att allergener hamnar i livsmedel av misstag kan du använda AgraStrip Pro Allergen analyskit. Analyskitet används till exempel av livsmedelsinspektörer för att säkerställa att en skärbräda som endast ska användas för glutenfritt bröd inte har spår av gluten. I en livsmedelsproduktion kan du använda analyskitet för att detektera eventuella allergenrester på produktionsytor, innan du börjar producera ett livsmedel som ska vara fritt från det allergena ämnet. Det finns många användningsområden och vi svarar gärna på frågor för att ta reda på om AgraStrip passar dig och din verksamhet.

Vilka allergener kan detekteras med AgraStrip Allergen analyskit?

Det finns olika analyskit beroende på vilken allergen du vill detektera och idag finns det kit för majoriteten av de födoämnesallergener som är med på EUs allergenlista. Klicka på följande länk för att se vilka analyskit som finns tillgängliga: AgraStrip Pro Allergen QuickGuide.

Hur går en analys till? 

En analys är enkel att utföra och består av endast ett fåtal steg. Allergenanalysen kräver inget lab eller laborativ erfarenhet. Kika på filmen ovan för att se hur det går till vid analys av en yta. Du kan även läsa mer här: AgraStrip Pro Allergen QuickGuide.

Kontakter

Tea Stenlöv
Produktspecialist