triolab food

Neogen® Petrifilm®
Staph Express
Count Plates

Petrifilm för koagulaspositiva stafylokocker

Neogen® Petrifilm® Staph Express Count Plates påvisar konfirmerade Staphylococcus Aureus, men är även validerad för koagulaspositiva stafylokockanalys. Vid hög halt bakgrundsflora kan Neogen® Petrifilm® Staph Express Confirmation Disk användas för att identifiera och tydliggöra Staphylococcus Aureus-kolonier

Neogen® Petrifilm® Staph Express Count Plates innehåller ett vattenbaserat gelbildande medel, näringsämnen och indikatorfärg. Den har även ett avläsningsrutnät som förenklar kvantifiering vid högt antal kolonier. Indikatorfärgerna färgar samtliga rödvioletta kolonier vilket gör dem enkla att urskilja från eventuella livsmedelspartiklar.

  • Petrifilm för koagulaspositiva stafylokocker
  • Konfirmerade resultat inom 24 timmar
  • Ersätter traditionella agarplattor
  • Validerad av AFNOR och AOAC
Antal per förpackning: 50/500 st.
Förvaringstemperatur: <8°C
Hållbarhet: 18 mån från produktion
AOAC – Officiell analysmetod: Plate: 24±2h vid 35±1°C eller 37±1°C
Disk: 1-3h vid 35±1°C eller 37±1°C
NF-validering av AFNOR: Plate: 24±2h vid 37±1°C
Disk: 3h vid 37±1°C

Neogen® Petrifilm® Staph Express Confirmation Disk

  • Konfirmeringsfilm som kan användas vid hög halt bakgrundsflora för att identifiera och tydliggöra Staphylococcus Aureus-kolonier
  • Rosa zoner bildas med DNase-reaktion från S.aureus inom 1-3 timmar.

Kontakter

Hanna Tidblom
Produktspecialist