triolab food

3M™ Petrifilm™ Environmental Listeria Plates

Petrifilm för omgivningsprov av Listeria

3M™ Petrifilm™ Environmental Listeria Plates innehåller ett vattenbaserat gelbildande medel, näringsämnen och en indikatorfärg. Indikatorfärgen och avläsningsrutnätet förenklar kvantifiering vid höga koloniantal.

  • Endast för omgivningsprov – inte för livsmedelsprov
  • Validerad av AOAC
  • Kan användas för kvalitativa, semikvantitativa och kvantitativa analyser
Antal per förpackning: 50/200 st
Förvaringstemperatur: <8°C
Hållbarhet: 18 mån från produktion
AOAC – Officiell analysmetod 28±2h vid 35±1°C eller 37±1°C

 

Se produktens tolkningsmall för mer information.

Kontakter

Hanna Tidblom
Produktspecialist