triolab food

3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus Test Swab PRO100

Petrifilm 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus Test Swab PRO100 hand held

Detektera proteiner på ytor snabbt och enkelt

Med 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus Test Swab detekterar du snabbt och enkelt proteiner på ytor inom livsmedelsproduktionen. Förekomst av proteiner till följd av bristfällig rengöring innebär en risk för tillväxt av bakterier vilket kan leda till förskämning av livsmedel. Förekomst av proteiner kan också innebära en potentiell risk för allergener.

3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus Test Swab PRO100 är ett utmärkt verktyg för att kontrollera att rengöringen är korrekt utförd och därmed minska risken för bristande livsmedelssäkerhet.

Svabbarna är mycket enkla att använda och resultat får du inom 10 minuter. Svabbarna placeras upprätt i rumstemperatur. Grön färg indikerar en ren yta, medan lila färg indikerar proteinrester.

  • Detektionsgränsen 50 µg
  • Snabb och enkel att använda
  • Inget instrument behövs
  • Kan ingå i en HACCP

Kontakter

Tea Stenlöv
Produktspecialist