triolab food

LEGAL AND PRIVACY STATEMENT

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen omfattas av immaterialrättsligt skydd genom till exempel upphovs- varumärkes- och firmarätt, och tillhör Triolab eller andra rättighetsinnehavare. Användare av denna webbplats har inte rätt att använda innehållet på webbplatsen kommersiellt genom förfaranden såsom, men inte begränsat till, återskapande, publicering eller överföring, såvida inte Triolab har gett sitt samtycke till sådan användning. Innehållet kan dock återges, lagras och laddas ner för privat bruk, förutsatt att de ekonomiska och intellektuella rättigheterna till materialet respekteras och bibehålls.

Ovanstående gäller inte för information som presenteras under rubriken ”Pressmeddelanden”. Sådan information kan också återges för kommersiella ändamål.

All användning av Triolabs kännetecken i affärsaktiviteter (till exempel reklam och marknadsföring) är villkorad av Triolabs samtycke till sådan användning.

 

Links

The Website may contain links to other websites that are outside Triolab’s control. We are not responsible for the protection of integrity or the content on such websites; we provide the links to make it easier for Triolab’s visitors to find more information in specific areas.

If you link to the Website, Triolab requests you to link to the homepage of the Website. When a link takes place, all material from the Website must open in a separate window and must not be presented in conjunction with a trademark or logotype from another website.

Personal data

The following is an account of how Triolab manages your personal data and other information that AddLife may collect when you visit this Website or when you contact Triolab.

Personal data may consist of, for example, your name, delivery address, e-mail address, IP address, telephone number, telefax number or information in messages between you and Triolab. Personal data is collected only when required to offer a service or information that you have requested, or when you supply it to us for other reasons, such as for example if you seek work at Triolab.

Triolab’s management of your personal data includes collecting, storing and passing such data to AddLife group companies and other companies to the extent it is necessary to enable AddLife to fulfil an agreement with you or to provide a service or information that you have requested. AddLife’s management of personal data may also include for the purpose of administering the Website and to improve this service.

You always have the option of not giving personal data by choosing not to use a particular service or function.

Triolab is legally responsible for management of your personal data. You are entitled, once a year and free of charge, on submitting an application in writing, to obtain information on the personal data about you that is managed by Triolab. You are also entitled to request that this information is corrected or deleted. Contact details for Triolab are given at the bottom of this page.