triolab food

PAL-SALT

pal-salt

Liten bärbar digital saltmätare

PAL-SALT används i flera livsmedelsproduktioner för att kontrollera salthalt. Det breda mätområdet, 0–10%, gör den lämplig för de flesta applikationer.

En offset-funktion gör att den enkelt kan hantera spädningar av prov samt kalibrering mot exempelvis titreringsmetoden.

Mätområde

  • 0,00-10,00% (g/100 g)

Resolution

  • 0,01% för koncentration 0,00-2,99%
  • 0,1% för koncentration 3,0-10,00%

Mätnoggrannhet

  • ±0,05% (koncentration 0,00-0,99%)
  • ±5% (koncentration 1,00-10,0%)

Kontakter

Hanna Tidblom
Produktspecialist